Ana Sayfa Yaşam 10 Mayıs 2021 275 Görüntüleme

Yenilenebilir enerji şirketi Galata Wind 2021 ilk çeyrekte satışlarını 17,7 artırdı

2020 sonunda kısmi olarak faaliyete geçen ve ürettiği elektriği YEKDEM kapsamında yerli katkı payı dahil 94 USD/MWh fiyatla satan Taşpınar RES, 2021 yılının Ocak ayında 1.526 MWh saat, Şubat ayında 1.453 MWh, türbinlerin tamamının devreye alındığı Mart ayında 12.619 MWh üretim yaptı. Yılın kalan döneminde Taşpınar RES’in gelir artışına daha fazla olumlu etkisi olması bekleniyor.  

 

Şirket’in esas faaliyetlerinden diğer gelirler içinde raporlanan karbon emisyon sertifika hakkı satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 235 artışla 2 milyon 313 bin TL olarak gerçekleşti. (2020/03: 689 bin TL)

 

Galata Wind’in konsolide brüt kârı bir yılın aynı dönemine göre 5,9 artarak 57 milyon 667 bin TL (2020/03: 54.464 bin TL) olarak gerçekleşti. Brüt kâr oranının hasılat artış oranının altında kalmasının en önemli sebebinin, 2020 yılının son çeyreğinde kısmi olarak devreye giren Taşpınar RES için 2021 yılının ilk çeyreğinde hesaplanan amortisman gideri olduğu belirtildi. (Satışların maliyeti içinde yer alan amortisman gideri 2021/03: 14 milyon 483 bin Türk Lirası – 2020/03: 8 milyon 631 bin Türk Lirası)

 

Karbon emisyon sertifika hakkı satış gelirleri dahil edilerek hesaplanan konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 18,1 artışla 71.309 bin TL (2020/03: 60 milyon 371 bin TL),  FAVÖK marjı ise 80,8 (2020/03: 80,6) olarak gerçekleşti.

*FAVÖK = Brüt kar-faaliyet giderleri.+ Amortisman ve itfa payları toplamı+ karbon emisyon sertifika hakkı satış gelirleri formülü ile hesaplanmıştır.

 

Galata Wind, 2021 1. Çeyrek işletme faaliyetlerinden bir önceki yıla kıyasla 51 üzerinde 114 milyon 388 bin TL (2020/03: 75 milyon 643 bin Türk Lirası) nakit elde etti. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, Şirket’in güçlü nakit yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermekte.

 

Şirket’in 2021 yılı ilk üç aylık net kârı, operasyonlardan sağlanan net kâr artışına karşın Taşpınar RES yatırımının da etkisiyle ticari faaliyetler kapsamında elde edilen kur farkı gelirlerinin bir önceki yılın altında kalması ve yatırımın finansmanı için kullanılan banka kredilerinin faiz ve kur farkı giderlerindeki artış nedeniyle önceki yılın altında kalarak 7 milyon 797 bin TL olarak gerçekleşti. (2020/03: 22 milyon 452 bin TL kar).

 

Şirket’in temel performans göstergeleri olarak dikkate alınması gereken operasyonlardan sağladığı gelir ve brüt kârı arttı. İlave olarak, FAVÖK marjında önceki yıla kıyasla iyileşme sağlanmış olması, Şirket’in işletme faaliyetlerinden elde ettiği naktin önceki yıla kıyasla ciddi oranda artması, 2021 yılı 1. çeyreğinin olumlu geçtiğini gösteriyor. Taşpınar RES’in Mart ayında türbinlerinin tamamı devreye alınmış olduğundan tam kapasite ile üretim yapacak olması nedeniyle izleyen dönemde finansal tablolarda bu durumun olumlu etkisinin görüleceği belirtildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Tema Tasarım | Osgaka.com